Duurzaamheid

 

Calvé gebruikt duurzame pinda’s, tomaten en kruiden. Hiervoor bestaat internationaal alleen de biologische standaard. Maar wij geloven niet dat biologische productie alléén voldoende is om sommige belangrijke duurzaamheidsproblemen op te lossen, zoals de maatschappelijke impact van landbouw of meer gebruik van land en ontbossing op wereldwijd niveau.

 

WAT IS HET UNILEVER DUURZAME LANDBOUWPROGRAMMA?

De SAC is de basis van het Duurzame Landbouwprogramma voor Calvé. In de Code zijn 12 duurzaamheidsindicatoren opgenomen waaraan boeren worden getoetst via een externe audit. Dit zijn:

 

Secondary Image

Reductie van landbouwchemicaliën en brandstoffen

 Landbouwchemicaliën (kunstmest/pesticiden) en brandstoffen dienen zo efficiënt mogelijk te worden gebruikt om het milieu zo min mogelijk te belasten.

 

 

 

 

 

 

Secondary Image

Waardeketen en lokale economie

Ieder onderdeel van de waardeketen dient winstgevend te zijn, ook voor boeren. Unilever is actief betrokken bij initiatieven die erop zijn gericht productkwaliteit en opbrengst te verhogen.

 

 

 

 

 

 

Secondary Image

Maatschappelijk en menselijk kapitaal

Aan de basis van duurzame landbouw en veeteelt staan gepassioneerde mensen. Mensen die het als een uitdaging zien om natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken, die overtuigd zijn van de voordelen van duurzame landbouw en over de kennis beschikken om de principes ervan in te voeren en te bewaken.

 

Secondary Image

Water optimalisatie

Een derde van alle landen in de wereld heeft te kampen met waterproblemen. Als we nú geen maatregelen nemen, zal dat aantal alleen nog maar toenemen. Onze richtlijnen voor duurzame landbouw schrijven voor dat boerderijen water uit duurzame bronnen gebruiken en er efficiënt mee omspringen. Schone, natuurlijke (drink)watervoorraden moeten bovendien behouden blijven.

 

Secondary Image

Dierenwelzijn

Vijf ‘vrijheden’ vormen de basis voor het onderdeel Dierenwelzijn in onze Code, waaronder vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding; vrij zijn van ongemak, pijn, verwondingen en ziekte; vrij zijn om normaal gedrag te vertonen; en vrij zijn van angst en leed.

 

 

 

 

 

Secondary Image

Biodiversiteit

Boeren die werken voor Calvé verbouwen hun gewassen zonder het natuurlandschap of de flora en fauna te schaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary Image

Zorg voor de grond

Een gezonde bodem is letterlijk en figuurlijk een ‘grondprincipe’. Wij vragen van de voor Calvé werkende boeren een duurzaam bodembeheer en aandacht voor natuurbehoud om ook in de toekomst bodemgezondheid te behouden. Want een goed bodembeheer draagt bij aan kwalitatief betere en grotere oogsten.

 

Secondary Image

Training

Wij willen de kennis, opleiding en het zelfvertrouwen van boeren vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondary Image

Afval

Wij vragen boeren hun afvalstromen te optimaliseren – van inkoop en scheiding tot afvoer – wat bovendien tot kostenreductie leidt. Afvalstromen dienen te worden afgevoerd op een manier die het milieu, de werknemers en de kinderen op een boerderij beschermt.

 

 

 

Secondary Image

Energie en broeikasgassen

Wij vinden het belangrijk dat boeren de mogelijkheden zien én benutten om energieverbruik op een boerderij omlaag te brengen en uit duurzame bronnen te betrekken. Bijvoorbeeld door gebruik van efficiëntere machines en minder pesticiden/kunstmest en door het energieverbruik tijdens irrigatie terug te dringen.

Secondary Image

Voortdurende verbetering

Voortdurende verbetering: Het bevorderen van duurzame landbouw is een continu proces. We zullen ons blijven inzetten voor steeds betere landbouwmethodes die de behoeften van mensen, onze planeet en het maken van winst met elkaar in balans houden.

 

 

Secondary Image

Responsible Sourcing Policy

voor boerderijen: hierin wordt geborgd dat de bedrijfsvoering op een wettige en integere wijze plaatsvindt en dat de rechten van arbeiders en lokale gemeenschappen worden beschermd.

 

 

 

 

De Unilever Duurzame Landbouwcode (SAC) is hier te vinden:

LEZEN (PDF, 7.88 MB)

 

Hoe kunnen we de kwaliteit van de duurzame landbouwcode van Unilever waarborgen? 


Onze boeren werken volgens de 12 duurzaamheidsindicatoren van de Duurzame Landbouwcode. Er wordt onafhankelijke verificatie uitgevoerd onder boeren en leveranciers. De onafhankelijke organisatie Control Union begeleidt de boeren en leveranciers bij het ontwikkelen en uitvoeren van de richtlijnen uit de Duurzame Landbouwcode.

De onafhankelijke verificatie van het complete systeem van de Code wordt door SGS verzorgt. In onze ‘Scheme Rules (PDF, 935 KB)’ vind je meer over hoe dit programma werkt en wanneer een grondstof gekenmerkt wordt als 'duurzaam geproduceerd'. Naast onze SAC staan we ook open voor andere duurzaamheidsnormen, zoals Rainforect Allaince, Roundtable on Sustainable Palm Oil and Round Table for Responsible Soy.

Conimex wil de positieve effecten van duurzame landbouw op de levens van boeren, hun families en het milieu laten zien en anderen daarmee inspireren om duurzaam geteelde producten te gebruiken.

 

DUURZAAM GETEELDE KRUIDEN IN ONZE SALADEMIXJES

Bij onze Calvé salademixjes maken we gebruik van duurzaam geteelde kruiden. Dit zie je ook voorop de verpakking staan. Niet alleen lekker, maar ook goed voor mens, dier en milieu.

 

DUURZAME GETEELDE TOMATEN IN ONZE KETCHUP EN CURRY

Jouw vertrouwde Calvé Ketchup wordt gemaakt met zongerijpte, duurzaam geteelde tomaten. Dat proef je! Door de tomaten duurzaam te telen selecteren we niet alleen de beste ingrediënten voor onze ketchup en curry, maar leveren we ook een bijdrage aan een betere wereld.

 

DUURZAAM GETEELDE PINDA’S IN ONZE PINDAKAAS

Voor het maken van de lekkerste pindakaas gebruiken we pinda’s van de beste kwaliteit die er te vinden is. We gebruiken voornamelijk Argentijnse pinda’s, met de volste smaak, die bijdraagt aan de heerlijke smaak van Calvé pindakaas. Daarnaast is ook vakmanschap nodig om de lekkerste pindakaas te kunnen maken. We maken Calvé pindakaas volgens een uniek receptuur en specifieke specificaties van de pinda om tot de unieke Calvé pindakaassmaak te komen.

Daarnaast staat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel. Aspecten gekoppeld aan duurzaamheid worden zorgvuldig gecontroleerd. Helaas is het ons tot op heden nog niet gelukt om pinda’s van deze specificatie Rainforest Alliance gecertificeerd te krijgen. Daarom werken we nu al 7 jaar samen met onze Argentijnse pindaboeren toe naar volledig duurzame teelt en we doen dit volgens de regels van de Unilever Sustainable Agriculture code (SAC, PDF, 2.88). te herkennen aan onderstaand logo op de pindakaaspot.

Pindakaas Stamp Brown.png

Calvé pindakaas wil alleen maar de lekkerst smakende pinda’s van de beste kwaliteit gebruiken. We zorgen ervoor dat onze pinda’s worden geteeld in een klimaat en onder condities die voor de pinda het meest gunstig zijn. Maar de pinda is een natuurproduct en we zijn dus afhankelijk van de weersomstandigheden. In het geval van misoogsten, bijvoorbeeld als gevolg van extreme droogte in sommige gebieden, wijken we uit naar andere regio’s. Het kan dan zijn dat we dan tijdelijk even wat minder duurzaam geteelde pinda’s kunnen gebruiken, maar we doen natuurlijk altijd ons uiterste best om dat te voorkomen. Uiteindelijk is het onze missie om altijd onze pinda’s duurzaam te telen. Want volledig duurzaam, daar gaan we voor!

 

IS DUURZAAM HETZELFDE ALS BIOLOGISCH?

Duurzaam is niet hetzelfde als biologisch. De criteria voor duurzame landbouw zijn breder dan die voor biologische landbouw. Duurzame landbouw richt zich zowel op het gewas als het milieu, maar ook op de levensstandaard van de mensen die de gewassen telen.

De biologische productiemethode is ‘gecertificeerd’, terwijl Unilevers Sustainable Agriculture Code vereist dat leveranciers zich voortdurend verbeteren ten aanzien van maatschappelijke, economische en ecologische agenda’s.

 

RSPO certified palmolie 

In onze pindakaas is er een beperkte hoeveelheid 'hard vet' nodig om hem vast en lekker smeuïg te maken. Als hard vet wordt er palmolie gebruikt. De palmolie in ons product is duurzaam geteeld volgens de standaard van de Round Table on Sustainable Palm Oil en gaat niet ten koste van bossen en de leefomgeving van dieren.

Lees hier meer over het palmolie beleid van Unilever.